Guangzhou Sanko Button CO.,Limited 

Add: Office: Rm 659-660, Building A1, No. 838 Dashi, Panyu District, Guangzhou, China 

Tel: +86-020-84790900 

Fax: +86-020-36543600 

E-mail: sales@skbutton.com